Čeština a Esperanto v UNICODE UTF-8

UTF8 je zvlášní druh Unicode, kde každý znak může být 1-6 bajtů.
flago Česká abeceda - zvláštní (speciální pro LATINKU) znaky: esperanto Esperanto, speciální znaky:
V unicode UTF-8
Má být vidět              
V unicode UTF-8 Má být vidět
áéěíóúůýžščřďťň
ÁÉĚÍÓÚŮÝŽŠČŘĎŤŇ
csznaky
ĉŝĵĥĝŭ
ĈŜĴĤĜŬ
eo znaky

Staré kódování v ne-standardu MS-WINDOWS 1250, doporučuji již nepoužívat z těchto důvodů:
1. Prosazování komerčního software MS-WINDOWS a jeho produktů (MS-OFFICE) což je v dnešní době z etického/morálního hlediska nepřípustné (proč používat OFFICE-XP za 16.000Kč? když existuje OPENOFFICE pro WINDOWS-XP, tedy WIN NT 5.1, zadarmo (pro méně chápavé: WINDOWS-XP = WINDOWS NT 5.1, tedy WINDOWS-XP a WINDOWS NT 5.1 jedno a to samé jsou). Navíc ne každý si tyto velmi drahé produkty od firmy MICROSOFT může dovolit. Podle mého názoru, by se mohl učit esperanto kdokoliv bez rasové, jazykové, národnostní nebo ekonomické diskriminace. Taky pro LINUX je OPENOFFICE zadarmo. Proč mít nainstalován operační systém WINDOWS-XP za peníze, když LINUX (např. Mandrake) je zadarmo. Tak se mi zdá, že se firmě MS vrací její mimořádně brutální útok (pravda pár let zpátky) na internetový prohlížeč NETSCAPE?
2. Kvalita produktů, dle mého názoru je OPENOFFICE lepší, všestranější, otevřenější než MS-OFFICE a hlavně je zadarmo!
3. Pro mezinárodní spolupráci a korespondenci lze v LINUXu i ve WINDOWS-XP a vyšší používat stejný software se standardním kódováním
UNICODE UTF-8
, tedy MOZILLU, která je kvalitní a zadarmo, viz níže. Nejjednodušší a nejrychlejší na psaní je použít EOEDITORO nebo EOKLAVARO.

Jaký použít operační systém?

Měl by to být celosvětově rozšířený, otevřený OS s podporou kódování UNICODE UTF-8. Měl by být pokud možno zdarma. Nejlépe tyto požadavky splňuje LINUX a jeho distribuce např. Mandrake (esperanto esperanto ready).
Esperanto LINUX

linux9

Čím psát HTML soubory?

Kritéria:
a) Vizuální HTML editor
b) Pokud možno zadarmo
c) Musí umět kódování UTF-8
d) Měl by běžet na více platformách, alespoň WINDOWS, LINUX

Všechny tyto kritéria splňuje vizuální editor zdarma http://www.mozilla.org  nebo http://www.czilla.cz
mozilla

MOZILLA

Eo Esperanto ready

Vizuální HTML editor s podporou ISO 8859-2, UTF-8 kódování


HTML edit


Čím psát texty a dokumenty?

Kritéria:
a) Kompatibilita s formáty RTF, XHTML, XML, ODF (Open Document Format).
b) Pokud možno zadarmo
c) Musí umět kódování UTF-8
d) Měl by běžet na více platformách, alespoň WINDOWS, LINUX
e) Kontrola pravopisu

Nejrychlejší psaní UTF-8 znaků je v EOEDITORO:
eoeditoro


Všechna výše psaná kritéria splňuje: http://openoffice.cz/
Pokud si přepneme indikátor klávesnice do jazyka EPO (esperanto dle standardu ISO 639-2) indikátor klávesnice, tak lze v OPEN OFFICE velmi pohodlně psát esperantské znaky:
EPO - esperantská klávesnice
openoffice a esperanto

Nastavení UNICODE (UTF-8) se provádí zde:
oo_nastaveni


Jak zjistím v jakém je to kódování?

kodovani 

Jak zpracovávat poštu? (tedy tu e-mailovou)

Kritéria:
a) Pokud možno zadarmo
b) Musí umět kódování ISO 8859-2, UTF-8
c) Měl by běžet na více platformách, alespoň WINDOWS,LINUX
mozilla mail esperanto ready Esperanto ready

postaJak přehrávat zvukové odkazy?

Asi nejlepší je to pomocí programu http://www.winamp.com
winamp1
winamp2
winamp3Kódy unicode UTF-8


znak
hex. kód
dec. kód
ĉ
c4 89

ŝ
c5 9d

ĵ
c4 b5

ĥ
c4 a5

ĝ
c4 9d

ŭ
c5 ad

Ĉ
c4 88

Ŝ
c5 9c

Ĵ
c4 b4

Ĥ
c4 a4

Ĝ
c4 9c

Ŭ
c5 ac

V jiném kódování než UTF-8 (doporučeno) lze psát znaky esperanta takto: ĉio napíše ĉio atd.

příklad : zobrazit tento příklad

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
<title>zákazníci firmy SOFT</title>
</head>
<body>
<h1>Esperantské znaky, standard UTF-8 dle unicode 4.1</h1>
<p style="font-family:'Courier New', Courier, mono">
&amp;#265; zobrazí &#265; = cx <br>
&amp;#264; zobrazí &#264; = CX <br>
&amp;#349; zobrazí &#349; = sx <br>
&amp;#348; zobrazí &#348; = SX <br>
&amp;#309; zobrazí &#309; = jx <br>
&amp;#308; zobrazí &#308; = JX <br>
&amp;#293; zobrazí &#293; = hx <br>
&amp;#292; zobrazí &#292; = HX <br>
&amp;#285; zobrazí &#285; = gx <br>
&amp;#284; zobrazí &#284; = GX <br>
&amp;#365; zobrazí &#365; = ux <br>
&amp;#364; zobrazí &#364; = UX <br>
</p>
</body>
</html>

Užitečné odkazy:

Esperanto en la mondo - INTERPAROLO - mezinárodní rozhovor, seznam zemí, vlajek, esper. svazů
učebnice esperanta - zde se můžete esperanto naučit
STARTO - svazový časopis STARTO
http://www.volny.cz/malovec
http://mujweb.cz/Kultura/malovec
http://mujweb.cz/Kultura/bergrova
http://mujweb.cz/Veda/traxler
http://mujweb.cz/Spolecnost/svacek