SKEJ- Slovenská Esperantská mládež, OZ PHŽ Zaježová a OZ Ježko Zaježová

Vás pozývajú na

Letnú školu Esperanta
pre začiatočníkov

Je určená začiatočníkom a mierne pokročilým.
Naučíme sa základy medzinárodného jazyka - esperanto
a budeme konverzovať.

 

Miesto: Zaježová, Polomy
Termín: 7. -14. augusta
Začíname v pondelok ráno o 8 00 hod. Možné prísť aj v nedeľu poobede.

Denný program: 4 hodiny - zmysluplná práca (zveľaďovanie miesta objektu kurzu)
4 - 6 hodín učenie jazyka (podľa únavy)
Po učení a praci:
ľudové remeslá, hry, piesne, rozprávanie, tance, pomoc miestnym ľuďom pri poľných prácach, poznávanie prírody, potulky prírodou, oheň, diskusie na rôzne sociálno - kultúrno - ekologické témy

Strava: nemäsitá, možná vegánska a vitariánska alternatíva.

Ubytovanie: na sene pod strechou, v stanoch, na lúke pod hviezdami, pre alergikov v miestnosti

Potrebné doniesť: karimatku, spacák, misku, lyžicu, hudobné nástroje, pracovné oblečenie (rukavice),
a samozrejme dobrú náladu.

Tabor sa uskutoční pri dostatočnom počte prihlasených!

Cesta: webstránka www.zajezka.sk
Prihlásiť sa na: ichy@changenet.sk <mailto:ichy@changenet.sk>, odkazy 045/5562030
Poplatok za tábor: 700 Sk (strava, lektorné, organizačné výdavky)

Vek učastníkov od 15 rokov

Uvítame - potraviny domácej výroby a z vlastných záhrad
............................................................................................................................................................................

A teraz esperantsky Nun esperante

SKEJ - Slovaka esperanta junularo, Civitana komunumo Societo por harmonia vivo (Občianské združenie Pospolitosť pre harmonický život.) Zaježová

invitas vin al

SOMERA ESPERANTA TENDARO

por komencantoj kaj '' eternaj'' komencantoj

Loko - Zajeĵova, Polomy

Dato - 7.- 14. de aŭgusto
Komenco lunde je la 8.00h. Eblas alveni ankaŭ dimanĉe posttagmeze.

Programo - 4 h. - utila laboro {plibonstatigo la lokon de le kurso}
4 - 6 h. de lernado{laŭ kapableco}

Poste lernado kaj laboro:
popolaj metioj, ludoj, kantoj, babilado, dancado, helpo al lokaj loĝantoj kun kampara laboro, naturkonoj kaj promenoj, fajro, diskutoj pri diversaj socio/kultur-ekologiaj temoj

Manĝado - senvianda

Loĝado - sur fojno sub tegmento, en tendoj, sur herbejo sub steloj, por homoj suferantaj de alergio en la konstruaĵo.

Necesas alporti - dormosakon kun submetaĵo, pladeton, kuleron, muzikinstrumenton, laboran vestaĵon {gantojn} kaj kompreneble, bonan humoron.

Tendaro konvena ekde 15 aĝaj partoprenantoj

Vojaĝado : retpaĝo www.zajezka.sk <http://www.zajezka.sk>
Aliĝiloj : ichy@changenet.sk <mailto:ichy@changenet.sk>, mesaĝoj 045 5562030
Partoprenkotizo: 700 Sk{manĝaĵo, organizaj elspenzoj}

Bonvenigaj - nutraĵoj de hejma produktado kaj el propraj ĝardenoj.