4. Kódování esperantských písmen pro MS Internet Explorer 4.0

POZOR  ZASTARALÉ!!!

Esperantská písmenka s diakritickými znaménky jsou ukryta ve fontech Arial, Courier New a Times New Roman – ale jen v těch pro Windows 95/98 – pod kódy nad 256, tzn., že musíme při jejich psaní používat kódování speciálních znaků v jazyce HTML. Přehled kódů je patrný z následující tabulky:

Písmeno
Kód
Písmeno
Kód
ĉ
ĉ
Ĉ
Ĉ
ĝ
ĝ
Ĝ
Ĝ
ĥ
ĥ
Ĥ
Ĥ
ĵ
ĵ
Ĵ
Ĵ
ŝ
ŝ
Ŝ
Ŝ
ŭ
ŭ
Ŭ
Ŭ