CO JE ESPERANTO?

Předmluva
Idea_mezinárodní_řeči
Vznik esperanta

Esperanto je plánový mezinárodní jazyk, zveřejněný v roce 1887 ve Varšavě očním lékařem Ludvíkem Lazarem Zamenhofem (1859-1917). Je sestaven z mezinárodních slov, má pravidelnou mluvnici i tvorbu slov, takže se dá zvládnout důkladněji než oficiální světové jazyky a je přístupný i těm, kteří se jiné cizí řeči učí dlouhá léta bezvýsledně. Jeho posláním je pomáhat lidem při komunikaci s lidmi jiných národů. Světový esperantský svaz (Universala Esperanto-Asocio) v Rotterdamu sdružuje 95 národních svazů a 75 zájmových organizací (cyklisté, učitelé, katolíci, sběratelé apod.) na všech kontinentech. Každoročně vydávaná ročenka uvádí na 2000 delegátů v 99 zemích světa, kteří esperantistům z jiných zemí poskytují informace. Vychází na 300 esperantských periodik, jsou vydávány knihy (učebnice, slovníky, beletrie i naučná literatura), kazety, CD, pořádají se desítky mezinárodních akcí, z nichž nejdůležitější je Světový kongres esperanta, pořádaný každoročně v jiné zemi světa, s účastí 1000 až 3000 lidí (jedná se vlastně o festival esperantské kultury). Existují esperantská muzea, knihovny, kulturní centra, některé rozhlasové stanice mají esperantské pořady ve svém vysílání pro zahraničí (např. Varšava, Vídeň, Vatikán). Díky internetu jsou dnes přístupné informace českého esperantského svazu (http://www.esperanto.cz/) i virtuální esperantské knihovny (http://www.esperanto.net/veb), kde najdete nejvíce informací o esperantu ve světě. Největší esperantské knihkupectví má Světový esperantský svaz v Rotterdamu, odkud si můžete objednat knihy i po internetu (http://katalogo.uea.org/).

Český esperantský svaz - struktura, funkce
Další informace - svazový časopis "Starto", sekce informatiky, encyklopedie, slovníky atd.
Napsali o esperantu - něco z tisku


« esperanto